Varausehdot

Levin Mökkivuokrauksen varausehdot

Levin Mökkivuokraus noudattaa majoituspalvelusten tilaamisesta, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

Varaaminen ja maksu

Tehtyään varauksen asiakas saa vahvistuksen, jossa on kulkuohje majoituskohteeseen sekä avainyhteystiedot. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksu (30% majoitushinnasta) ja toimistokulut 10€ (sis. Alv 24%) eräpäivään mennessä. Mikäli maksu ei ole tullut 2 päivää eräpäivän jälkeen, perumme varauksen ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava neljä viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

Peruutukset

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti Levin Mökkivuokraukselle.Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 28 vrk ennen vuokra–ajan alkamista palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppusuoritus vähennettynä toimistokulut 10€ ja peruutusmaksu 50€,yhteensä 60€. Myöhemmin kuin 28vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Levin Mökkivuokraukselle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuun ottamatta toimistokuluja 10€ ja peruutusmaksua 50€, yhteensä 60€.Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Levin Mökkivuokraukselle 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Levin Mökkivuorauksen oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, forcè majeure, voi Levin Mökkivuokraus perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on Levin Mökkivuokrauksella oikeus perua varaus.

Avainten luovutus

Avaimen saa maksettuja kuitteja vastaan. Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle siten, kun asiakas on viimeistään edellisenä päivänä ennen matkaa sopinut huoltopalvelun kanssa. Puh: 010 281 1190, toimisto on auki sesonkina ma-pe 9.30 – 15.30 ja lauantaina 9.00-15.00.Saapuessaan hakemaan avaimia asiakas sitoutuu täyttämään matkustajailmoituksen. Jos asiakas kadottaa saamansa avaimen, veloitetaan asiakkaalta lukon sarjoittaminen ja uusien avainten teettäminen väh 300€.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 11.00. Yksityisten lomamökkien vuokraan sisältyy, perusastiasto ,vesi ja sähkö. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, pyyhkeet sekä vastaa lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei toisin ole sovittu.Mikäli ennen vuokrausta asiakas ei ole varannut lähtösiivousta vaan on kertonut siivoavansa itse peritään heiltä kuitenkin siivouspantti joka palautetaan asiakkaalle jos he ovat suorittaneet siivouksen asian mukaisesti.Jos siivoustaso on puutteellinen siivouspanttia ei makseta takaisin.Ennakkoon varattu siivousmaksu peritään aina etukäteen.Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla tai huoltopalvelulla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena.  Siivouksen jäljen tarkistaa huoltoyhtiö.Tupakointi on ehdottomasti kielletty lomahuoneistossa/mökissä. Mikäli mökissä/huoneistossa on tupakoitu veloitamme puhdistuskulut,kuitenkin min 300€.

Vaikka lähtösiivous olisikin tilattu, edellytetään huoneiston/mökin olevan normaalin asumisen jäljiltä.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva vuorasopimuksen purkaminen

Mökissä/huoneistossa pitää noudattaa normaaleja sääntöjä ja antaa asumisrauha myös naapureille .Valitukset ja häiriökäyttäytymiset ilmoitamme suoraan poliisille. Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan / vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla / vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde VÄLITTÖMÄSTI Kaikista ylläolevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

Vahingot

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle.Mikäli vahingot ovat syntyneet asiakkaan välinpitämättömyydestä ja ns ilkivallan tekona käsitellään asiaa sen jälkeen ilkivaltana.Ilmoitamme kaikki tapaukset aina poliisille.

Henkilömäärä

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton –ja vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista on ilmoitettava varausta tehtäessä. Korjaa lemmikkisi jätökset pihaympäristöstä.

Valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua kohteen huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa 3 vuorokauden sisällä yhteys Levin Mökkivuokraukseen 010 281 1192 (arkisin 9.30 – 14.30). Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Levin Mökkivuokraukselle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Levin Mökkivuokraus eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

*Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään

*Arvolisävero voimassaolevan lainsäädöksen mukaan.

Hyvää lomaa ja tervetuloa viihtymään!